Home » Archive by Tags

adli sicil kaydı sildirme dilekçe örneği

Sabıka Kaydının Silinmesi Dilekçe Örneği
16 Temmuz 2012 – 12:25 | No Comment

ANKARA  ( ) ’ Cİ İCRA CEZA MAHKEMESİ’ NE
Sabıka Kaydının
Silinmesini İsteyen    : Ad Soyad
Adresi                        : ….
Suç ve Ceza              : Mal Beyanında Bulunmamak
İnfaza Veriliş Tarihi  : 28.08.2011
Konusu                      : Ankara 8.İcra Ceza Hakimliği’ nin 1996/15.E. 1996/18.K. sayılı
kararı …