Home » Archive by Tags

akdin feshi ve mecurun tahliyesi dilekçe örneği

Kira Borcunun Ödenmesi İhtarı Dilekçes
12 Mayıs 2012 – 08:02 | No Comment

NOTERLİĞİ’NE
NOTERLİĞİ’NE
KEŞİDECİ :
VEKİLLERİ :
MUHATAP :
KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı
A Ç I K L A M A :
1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı / / başlangıç tarihli yazılı kira …